A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Finsko - Průvodce

Vzhledem k tomu, že lesy zabírají velkou část finského území, je zpracování dřeva jedním z hlavních průmyslových odvětví. V zemědělské oblasti země vyniká především v lovu ryb. Průmysl, stejně jako životní styl Finů obecně, se snaží být k přírodě co nejšetrnější.

Průmysl

Mimo klasických průmyslových odvětví, jako je chemický, potravinářský, textilní, hrají důležitou roli dřevozpracující (Česká republika dováží okolo třiceti procent papíru nebo surovin na jeho výrobu z Finska) a strojírenský (kdo by neznal značku mobilních telefonů Nokia?!). Finsko má i ložiska železné rudy, barevných kovů a naleziště zlata.

Zemědělství

Obrovské procento plochy země zabírají jezera, bažiny a lesy - tím pádem Finsko vyniká v lovu ryb (jak sladkovodních, tak mořských) a těžbě dřeva. Na zbylých místech se chová skot a pěstuje ječmen.

Zelenina a ovoce jsou relativně drahé – na jejich pěstování je vyvinuto totiž daleko větší úsilí, než je tomu v jižněji položených státech.

Výroba energie

I přestože platí všeobecná snaha žít co nejekologičtěji, malé množství dravých říček neumožňuje vyrábět dostatek elektrické energie pomocí vodních elektráren. Vzhledem k tomu existují ve Finsku asi tři atomové elektrárny.

Lesy (nahrál: admin)
Lesy
Jezera (nahrál: admin)
Jezera
Jezerní oblast (nahrál: admin)
Jezerní oblast

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud